Köszönjük!!!
A Naturella Alapítvány a Pilisszentiváni Gyermekekért a 2017. évi személyi jövedelemadók 1%-ából
732692 Ft-ot kapott.

 

Naturella Alapítvány a Pilisszentiváni Gyermekekért bemutatkozása

Adószám: 18074686-2-13

A Naturella Alapítványt a Pilisszentiváni Gyermekekért 1995-ben hozta létre Hachbold Márton és felesége. Céljuk az volt, hogy legyen egy - az iskolát, a tehetséges gyerekeket és a nehéz anyagi körülmények között élő tanulókat - segítő szervezet.

 

 • Az Alapítvány ennek megfelelően minden évben két alkalommal ösztöndíjat oszt, a gyerekek és a pedagógusok javaslata alapján.
 • Támogatja az iskolai farsangi bálokat.
 • Hozzájárul a napközis tábor költségihez.
  Fizeti a belépőket,
  Fizeti a diákok étkeztetésének egy részét.
 • A német cserekapcsolatban résztvevő gyerekek költségeinek nagy részét kifizeti.
 • Fizeti a versenyre utazók útiköltségét.
 • Fizeti a külön buszokat, melyek a sport rendezvényekre szállítják a diákokat.
 • Fizeti egyes kirándulások útiköltségeit.
 • Jutalmakat vásárol a versenyeken eredményesen szereplőknek.
 • Jutalmazza a jeles és kitűnő tanulókat.
 • Segítséget nyújt a beteg rászoruló tanulóknak.
 • Taneszközöket vásárol az iskolának.
 • Fizeti a Márton-napi kiadásokat.
 • A Művészetek napján szervezett kézműves foglalkozásokra alapanyagokat vásárol.
 • Karácsonykor ruhát vásárol a rászoruló diákoknak.
 • Segíti az iskolai rendezvényeket.
 • Fizeti a rászoruló gyerekek táborozását, osztálykirándulását.
 • Megvásárolja az iskolába hívogató rendezvényre az óvodásoknak a kitűzőket.

Az Alapítvány kuratóriumához a tanév kezdetekor az iskolai munkaterv alapján a tantestület kérelmet adhat be támogatási igényekkel.
Az ösztöndíjat rendszeresen félévkor és tanév végén osztja ki az alapítvány.
Pilisszentiváni, rászoruló és tehetséges diákok pályázhatnak alapítványi támogatásra.
Rendkívüli támogatásra szoruló diákok részére a tantestület tagjai a tanév folyamán bármikor igényelhetnek támogatást.
A kuratórium a beadott pályázatokat 10 napon belül köteles elbírálni.

A kuratórium tagjai:
Kesztnerné Varjú Andrea
Kovácsné Keszler Rozália
Reményi Andrea

Számlaszám: 11742245-20048817 

Köszönjük támogatásukat! Továbbra is számítunk Önökre!

Adószám: 18074686-2-13

 

Elszámolások: 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017