Alapfokú Művészeti Iskola

Az 1960-as években az érdi Zeneiskola kihelyezett tagozata, az akkori Kultúrház apró szobáiban fogadta a zenét tanulni vágyó szentiváni gyerekeket. Később a pilisvörösvári Zeneiskolába járhattak délutánonként a diákok.

1990-ben megalakult nálunk is a zeneiskola. Azóta az itt, zenét tanuló diákok közül már többen zenekart alapítottak és a mi, régi tanítványaink zenélnek a községi zenekarban is.

1993-ban indult meg a tanulók művészeti oktatása kézműves, tánc, később színjáték tanszakokon.

2002-től a táncoktatás kötelező órákon is folyik.

1999-ben a tanulók kívánságának eleget téve beindítottuk a gitár tanszakot.

A Művészeti Iskola tanulói általában pilisszentivániak, de nem csak általános iskolai korosztály, egyre többen járnak vissza a középiskolások közül, és .0 vannak egyetemista növendékeink is.

A jelenleg működő klasszikus zenei tanszakok a következő:

Fafúvós tanszak:

  • furulya,
  • fuvola,
  • klarinét.

Rézfúvós tanszak:

  • trombita,
  • tenorkürt,
  • baritonkürt,

Akkordikus tanszak:

  • harmonika,
  • gitár,
  • ütő.

Billentyűs tanszak:

  • zongora

A képzés során a két előképző évfolyam után hat alapfokú évfolyam következik. A hatodik évfolyam után alapvizsgát tehet a tanuló és ezután folytathatja tanulmányait a továbbképző évfolyamokon. (4 év)

A zenei tanszakokon heti kétszer félórás hangszeres és kétszer 45 perces szolfézs óra, a kötelező óraszám.

A tanszakokon tanító pedagógusok nevét és a maximális létszámot a következő táblázatban foglaljuk össze:

Tanszak Pedagógus neve Maximális létszám
furulya-baritonkürt, tenorkürt Harmati Elek 10 fő
furulya- fuvola Juhász Györgyi 10 fő
furulya- klarinét Rácz Balázs 10 fő
furulya- trombita Boros Sándor 24 fő
gitár Bécsy Bence 10 fő
gitár Eichinger Tibor 12 fő
harmonika Sax Norbert 12 fő
zongora Kocsisné Halák Éva 24 fő
zongora Tóth Kamilla 14 fő

A 2016-2017-es tanévben minden tanszak a maximális létszámmal működik.

A végzős és kimaradó diákok helyére júniusban lehet jelentkezni. Rövid meghallgatás után a zenetanárok döntenek arról, hogy melyik tanulót lehet felvenni.

A tanév során félévkor és év végén vannak hangszeres vizsgák és tanszaki hangversenyek.

Ezek mellett a zeneiskolások az általános iskolásokkal együtt fontos szereplői az iskolai ünnepségeknek.

A zenei tanszakok mellett működik a Környezet- és kézműves kultúra tanszak.

Heti kötelező óraszám: 4-szer 45 perc.

Csoportonként maximális létszám 15 fő.

Tanévenként négy csoportot indíthatunk.

A csoportok vezetője Kovács Fruzsina.

A művészeti iskola tanulói év elején és félévkor térítési díjat fizetnek.

A térítésidíj alapösszege tanévenként változik.

Az összeg függ a diák életkorától és az előző év végén a Művészeti Iskolában elért eredményétől is.

A tandíj rendelet megtalálható honlapunkon.

 

Térítési díjak