Hogy mióta van iskola községünkben, azt sajnos nem tudjuk pontosan, de arról vannak adatok, hogy 1894-ben államosították és 1896-ban helyezték abba az épületbe, ahol most van.

 

regisuli

A 20-as években, amikor már vegyes osztályok működtek, a német nyelv tantárgyat csak hatodik osztályban jegyezték be a bizonyítványba, ami persze nem jelentette azt, hogy az alsóbb osztályokban ne tanultak volna németül. Annál is inkább, mivel az akkori anyakönyvben a „Milyen nyelven beszél?” című rovatban 90%-ban a német volt beírva. Fontos változást hozott az iskola életébe az 1929-30-as tanév, amikor az addig földszintes épületre emeletet húztak, így már nyolc tanterme volt.

regisuli2

Az 1940-es évtől kezdve az oktatás rendjében történt változás, ugyanis ekkor hozták létre a német nyelvű osztályokat, ahol a tanulók németül tanulták a tantárgyakat.
A háború után 10 nevelő kezdett neki nagy lelkesedéssel a munkának. Gond persze volt bőven, hiszen bevezették a 8 osztályos rendszert és megszűntették a német nyelvű osztályokat, pedig néhány diák alig, vagy egyáltalán nem beszélt magyarul.
A hatvanas években bevezették a két műszakos oktatást, és gondot okozott az is, hogy nem volt tornaterem, ezért az iskola melletti dombon egy tornapályát alakítottak ki. A hetvenes években a diákok túlnyomó része budapesti középiskolában tanult tovább. Iskolánk meg-próbált az igényekhez igazodni, technikai felszereltsége 90-95%-os lett, megoldották a napközi elhelyezését, de az oktatás még mindig két műszakban folyt.
Az 1982-83-as tanévben ez is megoldódott, a tanévnyitón átadták a rekordgyorsasággal felépített könnyűszerkezetes iskolát. Ide költözött a felső tagozat.

felso

Az épület egyetlen szépséghibája az volt, hogy hiányzott belőle a tornaterem, melynek építését 1987-ben kezdték meg és 1991-ben adták át, melléképületek nélkül. Aztán kiderült, hogy az új iskola csak 10 évre épült, a felújítása egyre több és több pénzt igényelt.
Az Önkormányzat úgy döntött, hogy inkább a régi épületet bővíti, hogy majd egyszer a felső tagozat is odaköltözhessen. 1993-ban át is adták a második emeleti új részt.

iskola

Közben 1990-ben megalakult a zeneiskola. Azóta az itt zenét tanuló diákok közül már többen zenekart alapítottak és a mi régi tanítványaink zenélnek a községi zenekarban is.
1992-ben létrehozták az Irodatechnikai és Ügyviteli Szakiskolát. A szakiskola felszereltsége lehetővé tette, hogy 2000-ben ECDL vizsgaközpontként akkreditáltassuk magunkat. Tanulóink így a szakmai vizsga mellé, ha szorgalmasak, itt helyben letehetik az ECDL vizsgákat. 1993-ban indult meg a tanulók művészeti oktatása kézműves, tánc, később színjáték tanszakokon. 2002-től a táncoktatás kötelező órákon is folyik.
1993-ban indult be kísérleti jelleggel a két tannyelvű oktatás, de 1997-re kiderült, hogy helyette csak a nemzetiségi nyelvoktató program működtethető törvényesen. Viszont az itt dolgozó vendégtanárok segítségével iskolánk német tanárai kidolgoztak egy a kommunikációt középpontba helyező nyelvoktató programot, melynek eredményeként a 8. osztályosok egy része középfokú nyelvvizsgát tud tenni. A nyelvoktatást az is segíti, hogy 1998 óta tanulóink minden évben német diákcsere programban vehetnek részt.
1994-ben ünnepeltük az iskola fennállásának 100. évfordulóját.
1996. februárjában az Önkormányzat eladta a felső tagozat épületét, így aztán újra egy helyre került a két tagozat. Az elhelyezés újdonság volt tanárnak, diáknak egyaránt.
1996. novemberében megkaptuk az új épületrészt 5 osztályteremmel.
2010-ben az Új Magyarország fejlesztési program keretén belül a fenntartó, két osztályteremmel, egy tornaszobával és egy aulával bővítette az iskolát.

suli2

A fellelhető adatok alapján iskolánk igazgatói voltak:
– 1904 Boross Géza
1904 – 1905 ifj. Angeli Márton
1905 – 1906 Boross Péter
1906 – 1919 Trinkl Mátyás
1919 – 1927 Bartos József
1927 – 1933 Kerék Péter
1933 – 1949 Somlós Frigyes
1949 – 1969 Sziván János
1969 – 1974 Hargita Péter
1974 – 1989 Borbély Béla
1989 – 1997 Szilvásy László
1997 – Reményi Andrea